ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εγγύηση – ασφάλεια – εμπιστοσύνη  – συμμετοχή

Στα οδοντιατρεία της PEROSS  θέλουμε οι ασθενείς μας να αισθάνονται  ασφαλείς  ότι  όλες οι οδοντιατρικές  εργασίες  και θεραπείες  που   πραγματοποιήθηκαν  έγιναν  σύμφωνα  με τους  κοινούς παραδεδεγμένους κανόνες της οδοντιατρικής  και της ιατρικής δεοντολογίας και ότι δεν παρουσιάζουν ελαττώματα.

Τις εργασίες πραγματοποίησαν οι άρτια καταρτισμένοι, συμβεβλημένοι με το δίκτυο PEROSS οδοντίατροι , στα σύγχρονα ιατρεία μας, εφοδιασμένα με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι ασθενείς λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για την ιατρική τους κατάσταση και για όλες τις εργασίες που πρέπει να αναληφθούν από τον συμβεβλημένο οδοντίατρο, παντα κατόπιν συναινέσεως τους.

Για τούς παραπάνω λόγους, στο δίκτυο οδοντιατρείων PEROSS, παρέχεται εγγύηση εκτέλεσης και καλής λειτουργίας – πορείας οδοντιατρικών εργασιών η οποία έχει  διάρκεια κατ’ ελάχιστον 24 μήνες  και ανάλογα με την εργασία μπορεί να φτάσει στους 120 μήνες.

Το σπουδαιότερο όμως από όλα είναι πως οι οδοντίατροι  της PEROSS , εκπαιδεύουν τους ασθενείς σε ένα σωστό πρόγραμμα συντήρησης των εργασιών και προπάντων προγραμματισμό τακτικών επισκέψεων  για δωρεάν επανέλεγχο της σωστής λειτουργίας των εργασιών μας.

Προσοχή  η εγγύηση ισχύει μόνο για εργασίες που έχουν γίνει στα οδοντιατρεία PEROSS και μετά το πέρας αυτών δεν έχει επέμβει κανένας άλλος μη εξουσιοδοτημένος οδοντίατρος.