05

Συμβουλευτική/Διαγνωστική οδοντιατρική

Υπηρεσίες διάγνωσης τερηδόνας, ουλήτιδας και περιοδοντίτιδας.

Συζήτηση και επεξήγηση στον/στην ασθενή σχετικά με τα επιμέρους προβλήματα αλλά και με τα πιθανά σχέδια θεραπείας.

Ακτινογραφίες, έλεγχος παρουσίας πέτρας και πλάκας τόσο χειροκίνητα αλλά και με τη χρήση υπερήχων.