12

Προσθετική

Η αποκατάσταση βαριά τεριδωνισμένων, σπασμένων ή απολεσθέντων δοντιών με προσθετικές κατασκευές κινητες η ακίνητες.Με σύγχρονα κεραμικά και ακρυλικά υλικά ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει χαμένα δόντια, ή δόντια τα οποία είναι αδύνατον να επισκευαστούν. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο με ακρίβεια και ο οδοντίατρος προσαρμόζει την αποκατάσταση στο στώμα του ασθενή